ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางศรีวรรณ คูนิอาจไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)ร.ร.ปากจ่าวิทยา สพม.16